RSS
 

Nieuwsbrief 7 – november 2013

05 Nov

Apatam vzw

 apatam1bis

Nieuwsbrief  7 – November 2013

www.apatamvzw.be

 

In onze laatste nieuwsbrief vertelden we over de bouwactiviteiten en de vele benodigdheden die, dank zij uw steun, gerealiseerd werden aan de dovenschool te Kaya in de loop van 2013: bijna alle klassen werden uitgerust, daarenboven werden een halfopen leefruimte en twee slaapvertrekken voor de internen, een bureau voor de directeur en opslagruimten voor de technische voorzieningen van de zonnepanelen en de elektrificatie van het gebouw bijgebouwd.

In de loop van september ll. vertrokken 6 gemotiveerde vrijwilligers naar Kaya.

De ingenieurs zonder grenzen, Jules en Georges, leidden ter plaatse de installatie van zonnepanelen op het dovenschooltje. Dankzij hun efficiënte voorbereiding en hun degelijke contacten verliep de plaatsing zonder problemen en volledig binnen de voorziene tijd.
Nu heeft onze dovenschool licht in 3 lokalen en in het internaat. Een belangrijke vooruitgang zeker omdat het ginder heel vroeg donker is. De kinderen kunnen nu ook communiceren zonder daglicht, er kan avondonderwijs gegeven worden en de veiligheid van de kinderen gaat erop vooruit. Hun klasgenootjes die in de buurt wonen en thuis geen licht hebben komen nu ’s avonds ook langs.

Jules en Georges begeleidden verder de bouw en de plaatsing door een Burkinees bedrijfje van twee waterreservoirs, waterafvoeren en regenopvangvoorzieningen. De school heeft sinds september een drinkwatervoorraad en water voor sanitaire en andere doeleinden. Iedereen is hier blij mee. ‘L’eau c’est la vie’ zie je hier letterlijk en figuurlijk!
Het metsen van de waterreservoirs vroeg wat meer inspanningen door stortregenbuien die regelmatig spelbreker waren. De gemetste buitenwanden konden hierdoor moeilijk drogen.
Maar niet geklaagd want alle geplande activiteiten waren rond voordat er moest gepakt worden voor de terugreis.

Kaya-Bouw-waterciternes-11   Kaya-Inhuldigingsfeest-Bezoek-aan-de-installaties-4

 

Verder hebben twee architecten, Elise en Tom, hun jeugdig en vindingrijk enthousiasme ingezet om voor de site van de dovenschool een haalbaar masterplan uit te tekenen. Ze verzamelden alle mogelijke informatie en deden de noodzakelijke metingen die nu verder worden verwerkt in België.
De maquette die ze maakten van het terrein en van de gebouwen werd door de Burkinezen als een uniek curiosum behandeld. Ze versiert nu opvallend de muur achter de schrijftafel van directeur Pamoussa.

 Kaya-Overleg-architecten-en-Pamoussa

 

 

Een ploeg van Apatam, Julia, Magda en onze marraine Marie-Thérèse, reisde af om alle inspanningen in goede banen te helpen leiden en om aandacht te besteden aan het onderwijs. Ze deden workshops(in Burkina ateliers genoemd) over hun pedagogische aanpak en de behoeften en problemen die zich stellen in de klas. Pamoussa stelde zelf een leraar als pedagogisch directeur aan die zich uitsluitend zal bezighouden met de kwaliteit van het onderwijs.

Meer weten, een beter inzicht krijgen en een goede kennis van de onderwijssituatie ter plaatse is voor ons heel belangrijk om op een efficiënte manier het onderwijs te steunen en praktische oplossingen aan te bieden.
De bezoekers vertelden aan de leraars ook onze kant van het Apatam-verhaal.
Waarom en waarvoor wij en onze sponsors hen steunen. Wat wij hiervoor allemaal moeten doen.
Wat wij proberen te bereiken. Door deze gesprekken geraken de leraars extra gemotiveerd en begrijpen ze beter dat de basisopleiding die ze aanbieden aan de kinderen, hun leefgemeenschap zal verrijken en meer leefbaar zal maken.

Kaya-Atelier-met-de-leraars-8   Kaya-overleg-2

Marie-Thérèse en Julia en Magda overleggen met directeur Pamoussa en leraars

 

Kaya-Leraars-en-wij

Magda, Julia en Marie-Thérèse evalueerden samen met directeur Pamoussa de administratieve en financiële situatie van de school. Concrete gegevens over het aantal leraars, waar ze gaan lesgeven en hun financiering waren nog niet beschikbaar. Het schooljaar was nog niet gestart.

 

In overleg met directeur Pamoussa heeft Apatam zich geëngageerd om de dovenschool in Kaya op de volgende manier concreet te steunen in 2014:

• De uitrusting van het 6de klaslokaal met lessenaar, banken, bord, kast en stoel.

• De uitrusting van beide slaapplaatsen en van de halfopen leefruimte(hangar) van de internen.
Het gaat hier om banken, tafels, stoelen, bedden, rekken, matrassen, muskietennetten,…

• De bouw en het materiaal van een derde grote ‘dortoir’. Bij gebrek aan dovenscholen in de regio moeten dove kinderen dikwijls van ver komen. Deze dortoir moet daarom ruimte bieden aan de nodige bedden.

• De bouw en uitrusting van sanitair voor het internaat (was- en doucheruimtes en extra’s WC’s).

• Een overdekte open ruimte voor de lunch en de bijeenkomsten van leerlingen en leraars, alsook een open overdekte kookplaats.

• Kosten voor de werking van de school: divers didactisch materiaal.

• Gespecialiseerde opleidingen voor alle leraars en begeleiders die werken met doven en doven en horenden samen.

• Een begin van de omheining van het terrein

Apatam vzw heeft zich geëngageerd om dit jaar een aanzienlijk gedeelte van de functioneringskosten van de school te helpen dragen. Hierbij horen opleiding en een minimale vergoeding voor alle personeelsleden om gemotiveerd te blijven werken met dove kinderen en om hun lessen steeds inventief aan te passen aan doven en horenden samen.

 

De vooropgestelde doelstellingen zijn voor Apatam vzw slechts bereikbaar door de speciale steun van onze sympathisanten en sponsors. Daarom vragen we nogmaals aan alle mensen van goede wil om onze inzet ten voordele van de meest kansarme kinderen in Burkina Faso te steunen door een milde gift via de rekening van LzG of rechtstreeks op de rekening van Apatam².

Apatam vzw is lid van Leraars zonder Grenzen. (www.lzg.be) LzG verleent fiscale attesten voor giften vanaf € 40,- per jaar. Overschrijven op het rekening nr. van LzG: IBAN BE48 5230 8027 2427– BIC TRIOBEBB met de duidelijke vermelding: gift aan LzG voor APTAM vzw.

 2Apatam vzw, Rekening nr. IBAN BE89 9730 2574 8985 – BIC ARSPBE22

 

Als afsluiter vermelden we nog dat Apatam op 4 augustus in Ham deelnam aan Limburg aan Zee waarbij de beleving van de bezoeker centraal stond in relatie tot ontwikkelingssamenwerking en op 5 oktober aanwezig was op de viering van 15 jaar “Leraars zonder Grenzen” te Oostakker samen met een 20-tal andere Noord-Zuid organisaties. Deze projectenbeurs werd opgeluisterd door een reiscafé, workshops en muzikale optredens.

 

De kinderen van de dovenschool in Kaya en Apatam vzw danken u van harte voor uw steun!

Kaya-Picknick-bij-zonnepanelenlicht-op-de-vooravond-van-de-inhuldiging-6

KAYA BY NIGHT!

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Reacties zijn gesloten.