RSS
 

Jaarverslag 2013

24 Mrt

 1. Werking in het Noorden 2013

Doelen:

 • Zoveel mogelijk mensen informeren en sensibiliseren in verband met de werking en de noden van Burkina Faso in het algemeen en van de dovenschool  van Kaya in het bijzonder.
 • Voldoende middelen verzamelen om de voor 2013 gepande bouwwerken + hun inrichting alsook het functioneren van de dovenschool in Kaya te co-financieren.
 • Het degelijk voorbereiden van verwezenlijkingen en ontwikkelingen in het Zuiden, door het zoeken en bijeenbrengen van knowhow en competenties.

 

Doelgroepen:

 • De Provincie Limburg, de dovenschool Kasterlinden, service clubs, bedrijven, IzG (Ingenieurs zonder Grenzen), vrienden en bekenden van de leden van Apatam vzw, de Protestantse Kerk van Turnhout, bezoekers aan diverse soorten marktjes en feesten.

 

Bereikte doelen en resultaten:

 • Via giften via de rekening van LzG of rechtstreeks op de rekening van Apatam, en van de verkoop van artisanale spullen uit Afrika, kon Apatam een totaalbedrag verzamelen van 10.119,30 EURO.
 • De Provincie Limburg verleende een subsidie van 11.000,- EURO
 • Sponsoring vanwege het bedrijf KLA-Tencor – ICOS division maakte de installatie van beperkte elektrificatie met zonnepanelen mogelijk.
 • Sponsoring door een privé vennootschap maakte het opmaken van een professioneel masterplan voor de site van de school mogelijk.
 • IzG (Ingenieurs zonder Grenzen) zorgde met 2 ingenieurs voor de voorbereiding en de begeleiding in het Noorden en in het Zuiden van de elektrificatie en van de bouw van 2 waterciternes.
 • Een groot aantal instanties en personen kregen onze informatie via onze nieuwsbrieven en website te lezen en/of via onze stands en toelichtingen te horen.

 

De activiteiten in het Noorden in 2013:

Apatam was actief in de inspirerende bijeenkomsten van

o Leraars zonder Grenzen: uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden, vooral wat betreft het uitzenden van stagiairs en vrijwilligers, en welke hulp de aangesloten projecten elkaar onderling kunnen bieden. Onder meer was Apatam op 5 oktober aanwezig op de viering van 15 jaar “Leraars zonder Grenzen” te Oostakker

o Het netwerk Mali – Burkina Faso: informatie over microfinanciering, ideeën voor samenwerking met de diaspora van onze doellanden in België, uitwisseling van ervaringen tussen de 12 à 15 deelnemende 4de pijler verenigingen. Dit netwerk organiseerde 3 bijeenkomsten in 2013.

o Het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking (LPOS): bespreking over hoe we ons project kunnen voorstellen in scholen. Verder een kennismaking- en uitwisselingsavond voor alle leden van het Platform.

o Apatam zelf: overleg en besluitvorming met de Algemene vergadering en in de zeswekelijkse Raad van Bestuur over onze werking in het Zuiden en in het Noorden.

Apatam bood informatie en sensibilisatie

o op de solidariteitsmarkt van de richting ‘Facility Management’ in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent ( 25 april 2013)

o op de jaarlijkse wandel- en fietsdag van vzw Teriya die in Mali een project van een snit- en naad opleiding voor kansarme vrouwen ondersteunt (5 mei 2013)

o in de protestantse kerk van Turnhout die al meerdere jaren een collecte doet ten voordele van de dovenschool van Kaya (26 mei 2013)

o op ‘Limburg aan zee’ in Ham, Tessenderlo, waarop verschillende projecten zich konden voorstellen en een stand hadden. Hier stond de beleving van de bezoeker in relatie tot ontwikkelingssamenwerking centraal. (4 augustus 2013)

o op privé feesten waarvan de ‘cadeaus’ in geld werden overgemaakt aan Apatam.

o We kwamen tegemoet aan alle vragen voor informatie.

Apatam verstuurde in 2013 twee nieuwsbrieven op papier en via de mail, aan telkens ongeveer 400 bestemmelingen.

De nieuwsbrieven verschenen in mei en in november. Ze zijn terug te vinden op de website van Apatam www.apatamzw.be

Apatam stelde diverse dossiers op, was actief in de bespreking daarvan, en volgde de eruit resulterende activiteiten en werkzaamheden op.

 

2. Werking in het Zuiden 2013

De doelgroep van Apatam was ook nu weer exclusief het C.S.H.A. (Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs) in Kaya Burkina Faso: de leerlingen van de kleuterklas, van de lagere school en van de opleidingen naaien en schrijnwerkerij, het onderwijzend en ander personeel en de directeur; en via deze rechtstreeks betrokkenen eveneens de ouders en de ruimere gemeenschap.

De concrete doelen waren:

 • Voortbouwen aan de infrastructuur van de school en het internaat en voorzien in hun inrichting, in de mate waarin het budget van Apatam dit zou toelaten.
 • Voorzien in een co-financiering van de personeelsleden en directeur zodat deze gemotiveerd aan het werk kunnen blijven
 • Bijdragen aan de bijscholing van het onderwijzend personeel
 • Het financieren van één maaltijd per dag voor de interne dove leerlingen.

 

De resultaten op het eind van 2013:

 •  Zes onderwijzers, twee kleuterjuffen, de drie begeleiders van de ‘formation professionnelle’ en de overige personeelsleden geven met een billijke vergoeding op gemotiveerde wijze geïntegreerd onderwijs en/of begeleiding aan dove en horende kinderen samen, en zij worden begeleid door een zeer betrokken en actieve directeur,
 • De leraars worden regelmatig, op de 2 vrije halve dagen per week, door de directeur bijgeschoold in gebarentaal,
 • De internen krijgen minstens één bord rijst of gierst of maïs per dag,
 • De directeur werd vergoed voor de extra verplaatsingskosten die hij had om de bouwwerken die aan de gang waren voor te bereiden en op te volgen.
 •  De bestaande klassen zijn uitgerust met de hoogst nodige borden, banken, kasten en lessenaars
 • Het bureau van de directeur waarin een aparte opslagruimte voor de batterijen en schakelaars van de zonnepanelen is klaar.
 • Via de zonnepanelen kunnen twee klassen en het bureau van de directeur verlicht worden en ze beschikken over stopcontacten. Dit laat toe om avondlessen te geven, audio-visueel materiaal te gebruiken en met PC’s te werken.
 • Het internaat heeft twee slaapvertrekken voor de internen in gebruik genomen.
 • Het internaat voor een twintigtal meisjes en jongens heeft nu een halfopen leefruimte (‘hangar’), inclusief ruimte voor de opslag van de batterijen van het zonnepaneel.
 • Alle ruimtes van het internaat beschikken over verlichting via een zonnepaneel, zodat de dove kinderen ook ’s avonds kunnen communiceren en kunnen studeren.
 • Er zijn 2 waterciternes, één voor drinkwater en één voor de opvang van regen in het regenseizoen, bedoeld voor sanitair gebruik en irrigatie.
 • Reeds 1 ‘foyer amélioré’ is klaar bij de keuken van het internaat. Deze laat toe om met minder hout en veel veiliger te koken.
 • Leden van Apatam verbleven 2 weken in Kaya om er
  o De aanleg van de elektrificatie en van de waterciternes te coördineren
  o Samen met de directeur als vertegenwoordiger van het Centre twee gezamenlijk opgestelde documenten te ondertekenen;
  1. Een ‘Convention de partenariat’ en
  2. Een ‘Accord de collaboration’, beide ‘gentlemen’s agreements’ voor onze samenwerking.
  o Het financieel beheer en de administratie van de school samen met de directeur beter op punt te stellen.
  o Samen met de directeur de toekomstplannen, in het bijzonder deze voor 2014, te bespreken.
 • Twee leden van Apatam deden ter plaatse met het onderwijzend personeel een wederzijds motiverende en leerzame workshop van 2 dagen
  o Professionalisering: We behandelden met hen uitvoerig de pedagogische aanpak met dove kinderen in inclusief onderwijs, en de behoeften en problemen die zich stellen in de klas.
  o Uitwisseling: Zij begrijpen beter waarom en waarvoor wij en onze sponsors hen steunen, en wat wij hiervoor in het Noorden doen. Wij begrijpen beter hun concrete werksituatie waardoor wij op een efficiëntere manier steun kunnen verlenen en samen met hen praktische oplossingen bedenken.
 •  Via contacten in Burkina Faso bereidden we de professionalisering voor van de professionele opleidingen, onder meer via gesprekken en contacten met Mevr. Diallo uit Bobo Dioulasso.
 • Apatam deed inspanningen om de Zuid-Zuid samenwerking in Burkina Faso en in Kaya in het bijzonder tot stand te brengen en verder uit te bouwen.
 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Reacties zijn gesloten.