RSS
 

Nieuwsbrief 8 – september 2014

12 Sep

Apatam  vzw

apatam1bis

Nieuwsbrief – 8

September 2014

www.apatamvzw.be

Beste vrienden, sympathisanten van de school in Kaya.

1.Bouwen

In de vorige nieuwsbrief, nog te vinden op de website, hebben we u de evolutie van de infrastructuurwerken uiteengezet.

Apatam vzw wilde vermijden dat de gebouwen op de schoolsite in Kaya kriskas door elkaar opgetrokken werden. Daarom werden twee architecten gevraagd om ter plaatse een masterplan op te stellen. Nadien is de bouw van de slaapzalen en het sanitaire blok volgens dit plan gestart en inmiddels praktisch voltooid.

Om kosten van heen en weer reizen te beperken, gebeuren de besprekingen en onderhandelingen met Pamoussa, de verantwoordelijke van de school die ook toezicht houdt op de werken, per telefoon en sms. Ze worden later bevestigd per e-mail  zoals contractueel overeengekomen. (zie item 2)

In de mails wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat er aandacht zou zijn voor kwaliteit en er wordt dringend verzocht foto’s te sturen van de voortgang.

2014-08 Slaapzaal

Voorgevel van de nieuwe slaapzalen van het internaat

2014-08 Slaapzaal (2)        Kaya-2014-08 Foyer amélioré IMG_3071

Achtergevel van de nieuwe  slaapzalen                     Foyer amélioré (veilig en de warmte blijft

                                                                                          geconcentreerd)

2014-08 Graven put voor WC en sanitaire blok

  Stoere Burkinees graaft put voor de WC’s van het  sanitaire blok

2.Bestendiging van het project.

Benevens onze / uw zorg voor de  kwaliteit  van het onderwijs  denken we vooral  aan de  lange termijn .

Er werden         a.) eenConvention de partenariat 

                              b.) een “Accord de collaboration”

ondertekend door  verantwoordelijken van Apatam  vzw en Pamoussa Sawadogo, de verantwoordelijke  van het CSHA,” Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs.”

De bedoeling is de wederzijdse engagementen te consolideren en transparantie en openheid te garanderen, zodat de school met haar infrastructuur, onderwijs zal blijven bieden aan kinderen die doof of gehoorgestoord zijn, ook nu er inclusief(doven plus horenden samen) onderwijs voorzien wordt.

De wijze waarop dit  gebeurt, werd uiteengezet in het tweede akkoord. Daarin werden ook evaluatiemethodes overeengekomen die ervoor zorgen dat beide partijen de evolutie  kunnen opvolgen.

3.Korte historiek

Het CSHA (Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs)  ontstond in 1989.

De tussenkomst van APATAM vzw dateert van 2010, het jaar waarin de school 35 leerlingen telde.

En het gaat goed: In het  schooljaar 2013-2014, 3 jaar later,  telde de school  171 leerlingen.  Voorzieningen zoals wateropvang, zonnepanelen, lokalen, slaapzalen en sanitair werden gerealiseerd door financiering van  Apatam  vzw,  dat wil zeggen: door U.

Volgens een brief die directeur Pamoussa schreef  op 10.08.2014 is de school inmiddels toonaangevend  in  het Centrum-Noord gebied van het land.

Ze bereikte een gunstig resultaat bij de officiële examens, met name 88,88 %,  en wordt gevraagd voor sportmanifestaties en vormingswerk allerhande.

2014_08 Schoolkinderen CSHA IMG_071842

Voor voetballen, lopen, turnen… staan de kinderen altijd paraat

 2014_08 Schoolkinderen CSHA Dc432

Groeten van een aantal kinderen van de dovenschool in Kaya

  

Beste vrienden sympathisanten, dit alles is mede het resultaat van uw inbreng en dat is hoopgevend.

In een volgende nieuwsbrief zullen we u mededelen wat precies onze verdere doelstellingen zijn.

De werkingskosten van de school  blijven noodzakelijk te financieren door Apatam vzw en haar sympathisanten.

Uw bijdrage is welkom en kan fiscaalvriendelijk zijn(een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar).

Iban BE48 5230 8027 2427 – bic  TRIOBEBB

Leraars zonder grenzen,  Jan de Graefstraat 7, 2600 Berchem Vermelding:  voor APATAM vzw

 

Voor schenkingen waarvoor GEEN fiscaal attest kan/moet afgeleverd worden, gebruik  het eigen rekeningnummer van Apatam vzw

Iban BE89 9730 2574 8985 – BIC: ARSPBE22 – met vermelding: dovenschool Kaya.

Al uw giften gaan integraal en rechtstreeks naar de school.

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Reacties zijn gesloten.