RSS
 

Archief voor de ‘Nieuws’ categorie

Nieuwsbrief 10 – november 2015

03 Jan

Nieuwsbrief – 10

November 2015

www.apatamvzw.be

apatam1bis

 

Evolutie van onze dovenschool in Burkina Faso

 

Burkina Faso heeft een zwaar jaar achter de rug en staat nog steeds voor een aantal uitdagingen. Na de revolutie in oktober 2014 en de uiteindelijk mislukte staatsgreep in september 2015, zijn er nu de verkiezingen en de regeringsvorming op til. Een aantal openbare aangelegenheden heeft een jaar lang hinder ondervonden: ministeries werkten nauwelijks en allerlei zaken van algemeen nut (openbaar vervoer, elektriciteit, internet, etc.) werkten slecht.

Maar onze dovenschool in Kaya werkte ondanks alles door, en hoe! De leerlingen die meededen aan het nationale examen op het einde van de zesde klas haalden een slaagpercentage van 88% en de dove kinderen onder hen slaagden allemaal. Dit schooljaar zijn 270 kinderen ingeschreven, waaronder 37 dove.
Verder zijn er de laatste maanden een aantal werken afgerond, waarover hieronder een fotoverslag.

Dankzij u is dit allemaal mogelijk geworden. De school kan zowel voor de kinderen als voor de leraars en andere begeleiders op een goed niveau functioneren en dat in een kader en omgeving die steeds meer voldoen aan de condities voor leren en welzijn.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de school voor leerlingen en ouders echt aantrekkelijk is geworden, dat de leraars dit jaar bijzonder fier zijn op ‘hun’ school en super gemotiveerd weer aan de slag gingen. Maar ook: dat er naast verdere ondersteuning voor het functioneren van school en internaat ook nood is aan 40 extra schoolbanken, en aan een ruimer naaiatelier, en aan zitjes onder het afdak en aan nog zoveel meer.

Apatam vzw zet zich verder in voor de school. Dat kunnen we echter alleen maar met uw hulp. Waarvoor dank!

 

Uw bijdrage is altijd welkom en kan fiscaalvriendelijk zijn (een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar),

via: Iban BE48 5230 8027 2427 – bic  TRIOBEBB

Leraars zonder grenzen,  Jan de Graefstraat 7, 2600 Berchem
Vermelding:  voor APATAM vzw

 Voor schenkingen ZONDER  fiscaal attest  gebruikt u het rekeningnummer van Apatam vzw zelf:
via: Iban BE89 9730 2574 8985 – BIC: ARSPBE22 – met vermelding: dovenschool Kaya.

Al uw giften gaan integraal en rechtstreeks naar de school.

 

Bouwactiviteiten in de dovenschool van Kaya het voorbije jaar

 

De werken op het schoolterrein werden vooral verwezenlijkt door de inzet ter plaatse van Michel Ratiau, die jarenlang actief was in Burkina Faso samen met Marie-Thérèse Zerbo, de meter van onze school, evenals van de directeur en de leraars. Waarvoor onze grote dank.

Aan de hand van de fotoreportage hieronder krijgt u een overzicht van de aard en de omvang van deze werken in 2015.

D e   o m h e i n i n g

Zoektocht naar beste aannemer en aanvoer van de materialen
Michel is op zoek gegaan naar een bekwame aannemer om 375 meter omheining rond het terrein van de dovenschool in Kaya op te richten. Een zware en moeilijke opdracht, vooral omdat deze manier van omheinen in Burkina Faso niet courant is. Ze biedt het voordeel van flexibiliteit en een goede prijs kwaliteit verhouding. De palen werden ter plaatse geproduceerd door een aannemer uit Kaya en met machines uit Ouagodougou.

fabricatie-platen   materiaal1

 

De werken
In de maand oktober waren ongeveer alle panelen afgewerkt en is Michel naar Kaya gevlogen om de plaatsing van de omheining op te volgen. De directeur Pamoussa en verschillende leraars staken de handen uit de mouwen om de constructie tijdens Michels verblijf in Kaya tot een goed einde te brengen.

oprichten-muur-11   oprichting-muur-2

Het resultaat
Uiteindelijk zijn de werken op tijd klaargekomen en is iedereen gelukkig met het bestaande resultaat. De kinderen voelen zich op school meer op hun eigen plek, leraars en begeleiders hebben een beter overzicht, ongewenste bezoekers hebben minder gemakkelijke toegang.

muur-trampoline

schoolgebouwen-en-omheining

D e   a p a t a m

De apatam of het afdak van 12 x 6 meter werd door een goede smid in Ouagadougou gemaakt en ter plaatse gemonteerd. Het biedt schaduw voor lessen, spelen, gesprekken, evenementen, kortom: allerhande bijeenkomsten van leerlingen of ouders of bezoekers.

geraamte-dak   dak-en-vloer-van-apatam

 

E e n   v o e t p a d   e n    e e n    h e l l e n d   v o e t p a d

Een voetpad voor de sanitaire gebouwen en het internaat zorgt ervoor dat de internen niet door het zand moeten als ze van de ene ruimte naar de andere gaan, dat de lokalen beter te onderhouden zijn en de tegelvloer van de slaapzaaltjes langer meegaat.
Een hellend voetpad werd bij elke klasdeur voorzien ten behoeve van leerlingen met een fysieke handicap.

pad-aan-sanitair   IMG_3404

 

 

plan-2016

 

APATAM VZW  – www.apatamvzw.be

Gesteund door de Provincie Limburg

Aangesloten bij Leraars zonder Grenzen

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Subsidie van de provincie Limburg – 25 november 2015

28 Dec

Apatam vzw diende in augustus 2015 bij de provincie Limburg een nieuwe aanvraag in voor financiële steun ten gunste van de dovenschool in Kaya. Het provinciebestuur liet de vzw op 25 november 2015 weten dat een tegemoetkoming goedgekeurd werd. Dankzij de belangrijke subsidie van de provincie heeft Apatam vzw een volwaardige lagere school kunnen oprichten en uitrusten. Alle betrokkenen danken de provincie hiervoor.

Volgende werken zullen in 2016 uitgevoerd worden:
– een vloer met vaste zitbanken en schoolbord onder het grote afdak;
– een nieuw naaiatelier;
– uitbreiding van de elektrificatie via zonnepanelen;
– toegangspoorten en omheining voor het terrein van de kleuters.

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Subsidie van de provincie Limburg – 27 november 2014

28 Dec

Het provinciebestuur van Limburg verleende nogmaals een subsidie aan het project van Apatam vzw in de dovenschool van Kaya. De vzw kan het provinciebestuur hiervoor niet genoeg bedanken.

De subsidie zal in 2015 besteed worden aan:
– het plaatsen van een omheining rond het schoolterrein voor de veiligheid van de leerlingen enerzijds en voor de bescherming van de bezittingen van het Centrum anderzijds;
– de inrichting en uitrusting van het internaat;
– een overdekt afdak, namelijk een Apatam met kookgelegenheid voor schoolse en naschoolse activiteiten.

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 9 – december 2014

24 Dec

Apatam  vzw

 

Nieuwsbrief – 9apatam1bis

December 2014

www.apatamvzw.be

 

Apatam vzw wenst alle sympathisanten prettige feesten

en een goed 2015.

 

 Na vijf jaar van engagement in Kaya Burkina Faso wil APATAM vzw met deze kleine chronologische fotoreportage alle sympathisanten overtuigen dat hun giften de moeite waard zijn.

 De dove en slechthorende kinderen in Kaya en omgeving hebben nu een degelijke en volwaardige lagere school waar ze zich op aangename manier kunnen ontwikkelen en een internaat voor wie ver weg woont.

WIJ DANKEN HIERVOOR AL ONZE SPONSORS.

 

2009 Het startjaar  van APATAM vzw.
Een aantal humaniora klasgenoten besluiten zich in te zetten voor dove en gehoorgestoorde kinderen in Burkina Faso.

 2010

Na een prospectiereis van 3 leden besluit de groep klasgenoten de dovenschool “Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs”  in Kaya, Burkina Faso, tot haar project te maken.
Bestaande situatie: 3 niet uitgeruste klasjes en 2 niet uitgeruste ateliers, 2 leraars en 2 begeleiders.
Aantal leerlingen: 35     

 Kaya-2010-bestaande-3-klassen-dovenschool

 Klasjes en 2 ateliers in 2010.

  2011

In april 2011 stichtingsvergadering van Apatam vzw.
Apatam financiert 3 bijkomende klassen, een gedeelte van de werkingskosten, één maaltijd per dag voor de internen, een billijke vergoeding voor het personeel en de bijscholing.

  3 nieuwe bijkomende klassen-2011-71

  Bijkomende klassen. Er zijn in 2011 in totaal 6 klassen, voor elk studiejaar een aparte klas.

2012

De dovenschool wordt een volwaardige lagere school met 6 afgewerkte klaslokalen.
Twee werkateliers krijgen een minimum aan werkmateriaal.
Zoals vorig jaar wordt een gedeelte van de werkingskosten gefinancierd.
Aantal leerlingen: 100.

 Kaya 2012 oktober 027 nieuwe kast   Kaya 2012 nieuwe banken gestapeld

Kaya 2012 schrijnwerkatelier1    Kaya-2012-naaiatelier-PICT0926

Kaya 2012 nieuwe banken met leerlingen 024
Afwerking en werkmateriaal klaslokalen en ateliers.

 2013

Bouw bureau van directeur en aparte opslagruimte voor batterijen en schakelaars.
Bouw open leefruimte en kookgelegenheid.
Gedeeltelijke elektrificatie met zonnepanelen.
Twee waterciternes, één voor de opvang van het regenwater en één voor drinkwater.
Financiering van een gedeelte van de werkingskosten (idem hoger).

2013-Bouw-bureau-directeur-PICT1588   2013-Bureau-directeur-IMG_3064

Kaya-Zonnepanelen-achterant-bureau   2013-Citernen-IMG_3048

2013-keuken-overdekte-leefruimte-2-slaapruimten-begeleiders-DSC_0154

 

  

 

  

 

 

Bureau directeur, zonnepanelen, citernen, open werkruimte en lokalen begeleiders.

2014

Bouw van twee slaapzalen, een voor de meisjes en een voor de jongens.
Bouw van een sanitaire ruimte met WC’s en douches voor het internaat.
Een “ Foyer amélioré” om veiliger en efficiënter te koken.
Omheining in draad van de kleuterspeelplaats is voorzien.
Aantal leerlingen: 226
Personeel: Algemeen directeur, 8 leraars, 3 begeleiders ateliers, 1 begeleider internen, 1 kookmoeder, 1 nachtwaker.

 Kaya-2014-10-Open-leefruimte-foyer-ameliore-kleine-dortoirs-bloc-sanitaire-wasplaats-nieuwe-dortoirs-013   Kaya-2014-08 Foyer amélioré IMG_3071

   Slaapzalen en sanitaire ruimte, plus Foyer amélioré

 Masterplan-voor-Kaya

Masterplan van de schoolsite in Kaya Burkina Faso

Legende:

 1.         entrée principale
 2.         emplacements pour motos
 3.         apatam
 4.         point de rencontre
 5.         zone de sports
 6.         ateliers de formation professionelle
 7.         cuisine
 8.         foyer amélioré
 9.         classes école primaire
 10.        dortoir des internes
 11.        bloc sanitair internat
 12.        toilettes
 13.        maternelle
 14.        bureau de la direstion
 15.        jardin éducatif
 16.        clôture fermée
 17.        clôture en treillis
 18.        espace couvert internat
 19.       citernes d’eau
 20.        déchets
 21.        zone commerciale

 

geel= verwezenlijkt

 

WAT HEEFT DE SCHOOL NOG NODIG?

 Apatam hoopt verder te kunnen bijdragen aan

 • o   de personeels- en werkingskosten voor 6 klassen, 2 ateliers, 1 kleuterklas en het internaat.
 • o   De omheining van het ganse schoolterrein zodat de kinderen in veiligheid in hun eigen omgeving kunnen opgroeien.
 • o   De inrichting en uitrusting van het internaat.
 • o   Tegelvloeren voor de klassen.
 • o   Een overdekt terras nl. een apatam, om bescherming te bieden tegen de zon en voor allerlei schoolse en naschoolse activiteiten.

In 2015 ligt de prioriteit voor de school bij de eerste 2 punten.

 

 

Voor de bovengenoemde doelstellingen doen we weer een beroep  op al onze sympathisanten. 

Uw bijdrage is welkom en kan fiscaalvriendelijk zijn (een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar), via: Iban BE48 5230 8027 2427 – bic  TRIOBEBB
Leraars zonder grenzen,  Jan de Graefstraat 7, 2600 Berchem Vermelding:  voor APATAM vzw

Voor schenkingen ZONDER  fiscaal attest  gebruik t u het rekening- nummer van Apatam vzw zelf: Iban BE89 9730 2574 8985 – BIC: ARSPBE22 – met vermelding: dovenschool Kaya.

Al uw giften gaan integraal en rechtstreeks naar de school.

 

 Burkina-kaart

 

 

 

APATAM VZW  – www.apatamvzw.be

Gesteund door de Provincie Limburg

Aangesloten bij Leraars zonder Grenzen

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 8 – september 2014

12 Sep

Apatam  vzw

apatam1bis

Nieuwsbrief – 8

September 2014

www.apatamvzw.be

Beste vrienden, sympathisanten van de school in Kaya.

1.Bouwen

In de vorige nieuwsbrief, nog te vinden op de website, hebben we u de evolutie van de infrastructuurwerken uiteengezet.

Apatam vzw wilde vermijden dat de gebouwen op de schoolsite in Kaya kriskas door elkaar opgetrokken werden. Daarom werden twee architecten gevraagd om ter plaatse een masterplan op te stellen. Nadien is de bouw van de slaapzalen en het sanitaire blok volgens dit plan gestart en inmiddels praktisch voltooid.

Om kosten van heen en weer reizen te beperken, gebeuren de besprekingen en onderhandelingen met Pamoussa, de verantwoordelijke van de school die ook toezicht houdt op de werken, per telefoon en sms. Ze worden later bevestigd per e-mail  zoals contractueel overeengekomen. (zie item 2)

In de mails wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat er aandacht zou zijn voor kwaliteit en er wordt dringend verzocht foto’s te sturen van de voortgang.

2014-08 Slaapzaal

Voorgevel van de nieuwe slaapzalen van het internaat

2014-08 Slaapzaal (2)        Kaya-2014-08 Foyer amélioré IMG_3071

Achtergevel van de nieuwe  slaapzalen                     Foyer amélioré (veilig en de warmte blijft

                                                                                          geconcentreerd)

2014-08 Graven put voor WC en sanitaire blok

  Stoere Burkinees graaft put voor de WC’s van het  sanitaire blok

2.Bestendiging van het project.

Benevens onze / uw zorg voor de  kwaliteit  van het onderwijs  denken we vooral  aan de  lange termijn .

Er werden         a.) eenConvention de partenariat 

                              b.) een “Accord de collaboration”

ondertekend door  verantwoordelijken van Apatam  vzw en Pamoussa Sawadogo, de verantwoordelijke  van het CSHA,” Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs.”

De bedoeling is de wederzijdse engagementen te consolideren en transparantie en openheid te garanderen, zodat de school met haar infrastructuur, onderwijs zal blijven bieden aan kinderen die doof of gehoorgestoord zijn, ook nu er inclusief(doven plus horenden samen) onderwijs voorzien wordt.

De wijze waarop dit  gebeurt, werd uiteengezet in het tweede akkoord. Daarin werden ook evaluatiemethodes overeengekomen die ervoor zorgen dat beide partijen de evolutie  kunnen opvolgen.

3.Korte historiek

Het CSHA (Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs)  ontstond in 1989.

De tussenkomst van APATAM vzw dateert van 2010, het jaar waarin de school 35 leerlingen telde.

En het gaat goed: In het  schooljaar 2013-2014, 3 jaar later,  telde de school  171 leerlingen.  Voorzieningen zoals wateropvang, zonnepanelen, lokalen, slaapzalen en sanitair werden gerealiseerd door financiering van  Apatam  vzw,  dat wil zeggen: door U.

Volgens een brief die directeur Pamoussa schreef  op 10.08.2014 is de school inmiddels toonaangevend  in  het Centrum-Noord gebied van het land.

Ze bereikte een gunstig resultaat bij de officiële examens, met name 88,88 %,  en wordt gevraagd voor sportmanifestaties en vormingswerk allerhande.

2014_08 Schoolkinderen CSHA IMG_071842

Voor voetballen, lopen, turnen… staan de kinderen altijd paraat

 2014_08 Schoolkinderen CSHA Dc432

Groeten van een aantal kinderen van de dovenschool in Kaya

  

Beste vrienden sympathisanten, dit alles is mede het resultaat van uw inbreng en dat is hoopgevend.

In een volgende nieuwsbrief zullen we u mededelen wat precies onze verdere doelstellingen zijn.

De werkingskosten van de school  blijven noodzakelijk te financieren door Apatam vzw en haar sympathisanten.

Uw bijdrage is welkom en kan fiscaalvriendelijk zijn(een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar).

Iban BE48 5230 8027 2427 – bic  TRIOBEBB

Leraars zonder grenzen,  Jan de Graefstraat 7, 2600 Berchem Vermelding:  voor APATAM vzw

 

Voor schenkingen waarvoor GEEN fiscaal attest kan/moet afgeleverd worden, gebruik  het eigen rekeningnummer van Apatam vzw

Iban BE89 9730 2574 8985 – BIC: ARSPBE22 – met vermelding: dovenschool Kaya.

Al uw giften gaan integraal en rechtstreeks naar de school.

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Subsidie Stichting Onderwijsgeschillen Nederland – mei 2014

14 Jul

De Raad van Toezicht van de Stichting Onderwijsgeschillen in Nederland stelde een bedrag ter beschikking voor een goed doel.
Hilde Mertens, de zus van Magda en hoofd van de dienst vond het feit dat de leden van Apatam vzw zelfs hun verplaatsingskosten naar Burkina Faso zelf dragen zo merkwaardig dat ze Apatam vzw dit bedrag toewees.
Hiervoor natuurlijk onze oprechte dank. Het geld zal gebruikt worden voor de geplande werken in Kaya in de loop van 2014.

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Jaarverslag 2013

24 Mrt

 1. Werking in het Noorden 2013

Doelen:

 • Zoveel mogelijk mensen informeren en sensibiliseren in verband met de werking en de noden van Burkina Faso in het algemeen en van de dovenschool  van Kaya in het bijzonder.
 • Voldoende middelen verzamelen om de voor 2013 gepande bouwwerken + hun inrichting alsook het functioneren van de dovenschool in Kaya te co-financieren.
 • Het degelijk voorbereiden van verwezenlijkingen en ontwikkelingen in het Zuiden, door het zoeken en bijeenbrengen van knowhow en competenties.

 

Doelgroepen:

 • De Provincie Limburg, de dovenschool Kasterlinden, service clubs, bedrijven, IzG (Ingenieurs zonder Grenzen), vrienden en bekenden van de leden van Apatam vzw, de Protestantse Kerk van Turnhout, bezoekers aan diverse soorten marktjes en feesten.

 

Bereikte doelen en resultaten:

 • Via giften via de rekening van LzG of rechtstreeks op de rekening van Apatam, en van de verkoop van artisanale spullen uit Afrika, kon Apatam een totaalbedrag verzamelen van 10.119,30 EURO.
 • De Provincie Limburg verleende een subsidie van 11.000,- EURO
 • Sponsoring vanwege het bedrijf KLA-Tencor – ICOS division maakte de installatie van beperkte elektrificatie met zonnepanelen mogelijk.
 • Sponsoring door een privé vennootschap maakte het opmaken van een professioneel masterplan voor de site van de school mogelijk.
 • IzG (Ingenieurs zonder Grenzen) zorgde met 2 ingenieurs voor de voorbereiding en de begeleiding in het Noorden en in het Zuiden van de elektrificatie en van de bouw van 2 waterciternes.
 • Een groot aantal instanties en personen kregen onze informatie via onze nieuwsbrieven en website te lezen en/of via onze stands en toelichtingen te horen.

 

De activiteiten in het Noorden in 2013:

Apatam was actief in de inspirerende bijeenkomsten van

o Leraars zonder Grenzen: uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden, vooral wat betreft het uitzenden van stagiairs en vrijwilligers, en welke hulp de aangesloten projecten elkaar onderling kunnen bieden. Onder meer was Apatam op 5 oktober aanwezig op de viering van 15 jaar “Leraars zonder Grenzen” te Oostakker

o Het netwerk Mali – Burkina Faso: informatie over microfinanciering, ideeën voor samenwerking met de diaspora van onze doellanden in België, uitwisseling van ervaringen tussen de 12 à 15 deelnemende 4de pijler verenigingen. Dit netwerk organiseerde 3 bijeenkomsten in 2013.

o Het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking (LPOS): bespreking over hoe we ons project kunnen voorstellen in scholen. Verder een kennismaking- en uitwisselingsavond voor alle leden van het Platform.

o Apatam zelf: overleg en besluitvorming met de Algemene vergadering en in de zeswekelijkse Raad van Bestuur over onze werking in het Zuiden en in het Noorden.

Apatam bood informatie en sensibilisatie

o op de solidariteitsmarkt van de richting ‘Facility Management’ in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent ( 25 april 2013)

o op de jaarlijkse wandel- en fietsdag van vzw Teriya die in Mali een project van een snit- en naad opleiding voor kansarme vrouwen ondersteunt (5 mei 2013)

o in de protestantse kerk van Turnhout die al meerdere jaren een collecte doet ten voordele van de dovenschool van Kaya (26 mei 2013)

o op ‘Limburg aan zee’ in Ham, Tessenderlo, waarop verschillende projecten zich konden voorstellen en een stand hadden. Hier stond de beleving van de bezoeker in relatie tot ontwikkelingssamenwerking centraal. (4 augustus 2013)

o op privé feesten waarvan de ‘cadeaus’ in geld werden overgemaakt aan Apatam.

o We kwamen tegemoet aan alle vragen voor informatie.

Apatam verstuurde in 2013 twee nieuwsbrieven op papier en via de mail, aan telkens ongeveer 400 bestemmelingen.

De nieuwsbrieven verschenen in mei en in november. Ze zijn terug te vinden op de website van Apatam www.apatamzw.be

Apatam stelde diverse dossiers op, was actief in de bespreking daarvan, en volgde de eruit resulterende activiteiten en werkzaamheden op.

 

2. Werking in het Zuiden 2013

De doelgroep van Apatam was ook nu weer exclusief het C.S.H.A. (Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs) in Kaya Burkina Faso: de leerlingen van de kleuterklas, van de lagere school en van de opleidingen naaien en schrijnwerkerij, het onderwijzend en ander personeel en de directeur; en via deze rechtstreeks betrokkenen eveneens de ouders en de ruimere gemeenschap.

De concrete doelen waren:

 • Voortbouwen aan de infrastructuur van de school en het internaat en voorzien in hun inrichting, in de mate waarin het budget van Apatam dit zou toelaten.
 • Voorzien in een co-financiering van de personeelsleden en directeur zodat deze gemotiveerd aan het werk kunnen blijven
 • Bijdragen aan de bijscholing van het onderwijzend personeel
 • Het financieren van één maaltijd per dag voor de interne dove leerlingen.

 

De resultaten op het eind van 2013:

 •  Zes onderwijzers, twee kleuterjuffen, de drie begeleiders van de ‘formation professionnelle’ en de overige personeelsleden geven met een billijke vergoeding op gemotiveerde wijze geïntegreerd onderwijs en/of begeleiding aan dove en horende kinderen samen, en zij worden begeleid door een zeer betrokken en actieve directeur,
 • De leraars worden regelmatig, op de 2 vrije halve dagen per week, door de directeur bijgeschoold in gebarentaal,
 • De internen krijgen minstens één bord rijst of gierst of maïs per dag,
 • De directeur werd vergoed voor de extra verplaatsingskosten die hij had om de bouwwerken die aan de gang waren voor te bereiden en op te volgen.
 •  De bestaande klassen zijn uitgerust met de hoogst nodige borden, banken, kasten en lessenaars
 • Het bureau van de directeur waarin een aparte opslagruimte voor de batterijen en schakelaars van de zonnepanelen is klaar.
 • Via de zonnepanelen kunnen twee klassen en het bureau van de directeur verlicht worden en ze beschikken over stopcontacten. Dit laat toe om avondlessen te geven, audio-visueel materiaal te gebruiken en met PC’s te werken.
 • Het internaat heeft twee slaapvertrekken voor de internen in gebruik genomen.
 • Het internaat voor een twintigtal meisjes en jongens heeft nu een halfopen leefruimte (‘hangar’), inclusief ruimte voor de opslag van de batterijen van het zonnepaneel.
 • Alle ruimtes van het internaat beschikken over verlichting via een zonnepaneel, zodat de dove kinderen ook ’s avonds kunnen communiceren en kunnen studeren.
 • Er zijn 2 waterciternes, één voor drinkwater en één voor de opvang van regen in het regenseizoen, bedoeld voor sanitair gebruik en irrigatie.
 • Reeds 1 ‘foyer amélioré’ is klaar bij de keuken van het internaat. Deze laat toe om met minder hout en veel veiliger te koken.
 • Leden van Apatam verbleven 2 weken in Kaya om er
  o De aanleg van de elektrificatie en van de waterciternes te coördineren
  o Samen met de directeur als vertegenwoordiger van het Centre twee gezamenlijk opgestelde documenten te ondertekenen;
  1. Een ‘Convention de partenariat’ en
  2. Een ‘Accord de collaboration’, beide ‘gentlemen’s agreements’ voor onze samenwerking.
  o Het financieel beheer en de administratie van de school samen met de directeur beter op punt te stellen.
  o Samen met de directeur de toekomstplannen, in het bijzonder deze voor 2014, te bespreken.
 • Twee leden van Apatam deden ter plaatse met het onderwijzend personeel een wederzijds motiverende en leerzame workshop van 2 dagen
  o Professionalisering: We behandelden met hen uitvoerig de pedagogische aanpak met dove kinderen in inclusief onderwijs, en de behoeften en problemen die zich stellen in de klas.
  o Uitwisseling: Zij begrijpen beter waarom en waarvoor wij en onze sponsors hen steunen, en wat wij hiervoor in het Noorden doen. Wij begrijpen beter hun concrete werksituatie waardoor wij op een efficiëntere manier steun kunnen verlenen en samen met hen praktische oplossingen bedenken.
 •  Via contacten in Burkina Faso bereidden we de professionalisering voor van de professionele opleidingen, onder meer via gesprekken en contacten met Mevr. Diallo uit Bobo Dioulasso.
 • Apatam deed inspanningen om de Zuid-Zuid samenwerking in Burkina Faso en in Kaya in het bijzonder tot stand te brengen en verder uit te bouwen.
 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Subsidie gemeente Boutersem – 19 februari 2014

24 Mrt

Stijn de zoon van Magda en inwoner van Boutersem heeft bij de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) van zijn gemeente financiële steun verkregen voor het project van Apatam vzw in Kaya, Burkina Faso.
Apatam vzw en de dovenschool in Kaya danken Stijn voor zijn inzet en de verkregen tegemoetkoming.
De gemeente Boutersem mag er van op aan dat het geld volledig zal besteed worden aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de dovenschool.
Later wordt er meer in detail over bericht.

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Subsidie van de provincie Limburg – 28 november 2013

03 Mrt

Apatam vzw diende bij de provincie Limburg in augustus 2013 een nieuwe aanvraag in voor een tussenkomst ten gunste van de dovenschool te Kaya.
Op 28 november 2013 keurde de Bestendige Deputatie de gevraagde subsidie toe. Apatam vzw en alle Burkinese belanghebbenden danken het Provinciebestuur hiervoor oprecht.

De subsidie zal gebruikt worden voor:
– de uitrusting van het 6de klaslokaal en beide bestaande kleine slaapplaatsen en halfopen leefruimte(hangar);
– de bouw en het materiaal van een derde en vierde ‘dortoir’;
– de bouw en uitrusting van sanitair voor het internaat;
– de bouw van een overdekte open ruimte voor de lunch en bijeenkomsten van leerlingen en leraars , alsook een open overdekte kookplaats.

 

 

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 7 – november 2013

05 Nov

Apatam vzw

 apatam1bis

Nieuwsbrief  7 – November 2013

www.apatamvzw.be

 

In onze laatste nieuwsbrief vertelden we over de bouwactiviteiten en de vele benodigdheden die, dank zij uw steun, gerealiseerd werden aan de dovenschool te Kaya in de loop van 2013: bijna alle klassen werden uitgerust, daarenboven werden een halfopen leefruimte en twee slaapvertrekken voor de internen, een bureau voor de directeur en opslagruimten voor de technische voorzieningen van de zonnepanelen en de elektrificatie van het gebouw bijgebouwd.

In de loop van september ll. vertrokken 6 gemotiveerde vrijwilligers naar Kaya.

De ingenieurs zonder grenzen, Jules en Georges, leidden ter plaatse de installatie van zonnepanelen op het dovenschooltje. Dankzij hun efficiënte voorbereiding en hun degelijke contacten verliep de plaatsing zonder problemen en volledig binnen de voorziene tijd.
Nu heeft onze dovenschool licht in 3 lokalen en in het internaat. Een belangrijke vooruitgang zeker omdat het ginder heel vroeg donker is. De kinderen kunnen nu ook communiceren zonder daglicht, er kan avondonderwijs gegeven worden en de veiligheid van de kinderen gaat erop vooruit. Hun klasgenootjes die in de buurt wonen en thuis geen licht hebben komen nu ’s avonds ook langs.

Jules en Georges begeleidden verder de bouw en de plaatsing door een Burkinees bedrijfje van twee waterreservoirs, waterafvoeren en regenopvangvoorzieningen. De school heeft sinds september een drinkwatervoorraad en water voor sanitaire en andere doeleinden. Iedereen is hier blij mee. ‘L’eau c’est la vie’ zie je hier letterlijk en figuurlijk!
Het metsen van de waterreservoirs vroeg wat meer inspanningen door stortregenbuien die regelmatig spelbreker waren. De gemetste buitenwanden konden hierdoor moeilijk drogen.
Maar niet geklaagd want alle geplande activiteiten waren rond voordat er moest gepakt worden voor de terugreis.

Kaya-Bouw-waterciternes-11   Kaya-Inhuldigingsfeest-Bezoek-aan-de-installaties-4

 

Verder hebben twee architecten, Elise en Tom, hun jeugdig en vindingrijk enthousiasme ingezet om voor de site van de dovenschool een haalbaar masterplan uit te tekenen. Ze verzamelden alle mogelijke informatie en deden de noodzakelijke metingen die nu verder worden verwerkt in België.
De maquette die ze maakten van het terrein en van de gebouwen werd door de Burkinezen als een uniek curiosum behandeld. Ze versiert nu opvallend de muur achter de schrijftafel van directeur Pamoussa.

 Kaya-Overleg-architecten-en-Pamoussa

 

 

Een ploeg van Apatam, Julia, Magda en onze marraine Marie-Thérèse, reisde af om alle inspanningen in goede banen te helpen leiden en om aandacht te besteden aan het onderwijs. Ze deden workshops(in Burkina ateliers genoemd) over hun pedagogische aanpak en de behoeften en problemen die zich stellen in de klas. Pamoussa stelde zelf een leraar als pedagogisch directeur aan die zich uitsluitend zal bezighouden met de kwaliteit van het onderwijs.

Meer weten, een beter inzicht krijgen en een goede kennis van de onderwijssituatie ter plaatse is voor ons heel belangrijk om op een efficiënte manier het onderwijs te steunen en praktische oplossingen aan te bieden.
De bezoekers vertelden aan de leraars ook onze kant van het Apatam-verhaal.
Waarom en waarvoor wij en onze sponsors hen steunen. Wat wij hiervoor allemaal moeten doen.
Wat wij proberen te bereiken. Door deze gesprekken geraken de leraars extra gemotiveerd en begrijpen ze beter dat de basisopleiding die ze aanbieden aan de kinderen, hun leefgemeenschap zal verrijken en meer leefbaar zal maken.

Kaya-Atelier-met-de-leraars-8   Kaya-overleg-2

Marie-Thérèse en Julia en Magda overleggen met directeur Pamoussa en leraars

 

Kaya-Leraars-en-wij

Magda, Julia en Marie-Thérèse evalueerden samen met directeur Pamoussa de administratieve en financiële situatie van de school. Concrete gegevens over het aantal leraars, waar ze gaan lesgeven en hun financiering waren nog niet beschikbaar. Het schooljaar was nog niet gestart.

 

In overleg met directeur Pamoussa heeft Apatam zich geëngageerd om de dovenschool in Kaya op de volgende manier concreet te steunen in 2014:

• De uitrusting van het 6de klaslokaal met lessenaar, banken, bord, kast en stoel.

• De uitrusting van beide slaapplaatsen en van de halfopen leefruimte(hangar) van de internen.
Het gaat hier om banken, tafels, stoelen, bedden, rekken, matrassen, muskietennetten,…

• De bouw en het materiaal van een derde grote ‘dortoir’. Bij gebrek aan dovenscholen in de regio moeten dove kinderen dikwijls van ver komen. Deze dortoir moet daarom ruimte bieden aan de nodige bedden.

• De bouw en uitrusting van sanitair voor het internaat (was- en doucheruimtes en extra’s WC’s).

• Een overdekte open ruimte voor de lunch en de bijeenkomsten van leerlingen en leraars, alsook een open overdekte kookplaats.

• Kosten voor de werking van de school: divers didactisch materiaal.

• Gespecialiseerde opleidingen voor alle leraars en begeleiders die werken met doven en doven en horenden samen.

• Een begin van de omheining van het terrein

Apatam vzw heeft zich geëngageerd om dit jaar een aanzienlijk gedeelte van de functioneringskosten van de school te helpen dragen. Hierbij horen opleiding en een minimale vergoeding voor alle personeelsleden om gemotiveerd te blijven werken met dove kinderen en om hun lessen steeds inventief aan te passen aan doven en horenden samen.

 

De vooropgestelde doelstellingen zijn voor Apatam vzw slechts bereikbaar door de speciale steun van onze sympathisanten en sponsors. Daarom vragen we nogmaals aan alle mensen van goede wil om onze inzet ten voordele van de meest kansarme kinderen in Burkina Faso te steunen door een milde gift via de rekening van LzG of rechtstreeks op de rekening van Apatam².

Apatam vzw is lid van Leraars zonder Grenzen. (www.lzg.be) LzG verleent fiscale attesten voor giften vanaf € 40,- per jaar. Overschrijven op het rekening nr. van LzG: IBAN BE48 5230 8027 2427– BIC TRIOBEBB met de duidelijke vermelding: gift aan LzG voor APTAM vzw.

 2Apatam vzw, Rekening nr. IBAN BE89 9730 2574 8985 – BIC ARSPBE22

 

Als afsluiter vermelden we nog dat Apatam op 4 augustus in Ham deelnam aan Limburg aan Zee waarbij de beleving van de bezoeker centraal stond in relatie tot ontwikkelingssamenwerking en op 5 oktober aanwezig was op de viering van 15 jaar “Leraars zonder Grenzen” te Oostakker samen met een 20-tal andere Noord-Zuid organisaties. Deze projectenbeurs werd opgeluisterd door een reiscafé, workshops en muzikale optredens.

 

De kinderen van de dovenschool in Kaya en Apatam vzw danken u van harte voor uw steun!

Kaya-Picknick-bij-zonnepanelenlicht-op-de-vooravond-van-de-inhuldiging-6

KAYA BY NIGHT!

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws