RSS
 

Archief voor de ‘Nieuws’ categorie

Nieuwsbrief 6 – mei 2013

11 Mei

Apatam  vzw

apatam1bis

Nieuwsbrief – 6

Mei 2013

 

Apatam vzw (www.apatamvzw.be) bestaat nu ongeveer 3 jaar. In onze vorige nieuwsbrief hebben we de groei geschetst die ons project, de dovenschool C.S.H.A. in Kaya, Burkina Faso, tijdens deze jaren kende. We melden u nu kort de meest recente ontwikkelingen en activiteiten die mede dank zij u gaande zijn.

  

 In het Zuiden (in Kaya, Burkina Faso):

Je ziet de school groeien met bouwwerken naast de 6 klaslokalen, het naaiateliertje, het kleine schrijnwerkatelier en de toiletten. Daartussen ligt een nog braakliggend stuk terrein waarop ongeveer 100 kinderen spelen. Nieuws van het moment:

 •         Door uw giften via de rekening van LzG[1] of rechtstreeks op de rekening van Apatam[2]
  • o   zijn vijf onderwijzers en één kleuterjuf met een billijke vergoeding op gemotiveerde wijze geïntegreerd onderwijs aan het bieden aan dove en horende kinderen samen, en worden zij begeleid door een zeer betrokken en actieve directeur,
  • o   worden de leraars regelmatig bijgeschoold,
  • o   krijgen de internen één bord rijst of gierst of maïs per dag,
  • o   wordt de directeur tijdelijk vergoed voor de aanzienlijke verplaatsingskosten die hij heeft om de bouwwerken die aan de gang zijn op te volgen.

 

 •         Door de subsidie die de Provincie Limburg verleent aan Apatam vzw
  • o   hebben de bestaande klassen de benodigde borden, banken, kasten en lessenaars
  • o   wordt er druk gebouwd op het terrein van de school. In aanbouw zijn:
   • §  het bureau van de directeur waarin een aparte opslagruimte voor de batterijen en schakelaars van de toekomstige zonnepanelen.
   • §  Het internaat voor een twintigtal meisjes en jongens met een halfopen leefruimte (‘hangar’), inclusief ruimte voor de opslag van de batterijen.

 

 •         Directeur Pamoussa wordt regelmatig gevraagd om bijscholing te geven aan leraars uit de andere dovenscholen in het land. Hij heeft het ontzettend druk. Dat alles goed evolueert en zichtbaar vooruit gaat motiveert hem en geeft hem energie.

 

 de-nieuwe-banken  evier  kasten

 internaat  bouw-bureau-directeur  hangar

    

In het Noorden (bij ons):

 •         IzG is met sponsoring van het bedrijf KLA-Tencor-ICOS division druk met
  • o   de voorbereiding van de beperkte elektrificatie van de school en het internaat met zonnepanelen. Er wordt gedroomd van avondlessen, een computerklas, feestelijkheden.
  • o   de wateropvang tijdens het regenseizoen en de opslag ervan.

 

 •         We waren en zijn actief in de inspirerende bijeenkomsten van      
  • o   Leraars zonder Grenzen: uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden, vooral wat betreft het uitzenden van stagiairs en vrijwilligers, en welke hulp de aangesloten projecten elkaar onderling kunnen bieden
  • o   Het netwerk Mali – Burkina Faso: informatie over microfinanciering, ideeën voor samenwerking met de diaspora van onze doellanden in België, uitwisseling van ervaringen tussen de 12 aanwezige 4de pijler verenigingen.
  • o   Het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking(LPOS): bespreking over hoe ons project voorstellen in scholen en onlangs een kennismaking- en uitwisselingsavond voor alle leden van het Platform.
  • o   Apatam zelf: overleg en besluitvorming met de Algemene vergadering en in de zeswekelijkse Raad van Bestuur over onze werking in het Zuiden en in het Noorden.

 

 •         We boden en bieden informatie en sensibilisatie
  • o   op de solidariteitsmarkt van de richting ‘Facility Management’ in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven  te Gent ( 25 april)
  • o   op de jaarlijkse wandel- en fietsdag van vzw Teriya die in Mali een project van een snit- en naad opleiding voor kansarme vrouwen ondersteunt (5 mei)
  • o   in de protestantse kerk van Turnhout die al meerdere jaren een collecte doet ten voordele van de dovenschool van Kaya (26 mei)
  • o   op ‘Limburg aan zee’ waarop verschillende projecten zich zullen manifesteren (4 augustus)

 

 en wij staan open voor wie ons daarvoor vraagt.

 

 •         We zijn in contact met 2 enthousiaste ingenieur-architecten die met steun van een
  vennootschap samen met de ingenieurs van IzG en met ons in september naar Kaya willen reizen
  om er een verantwoord masterplan op te maken voor de toekomstige ontwikkelingen van de school.

  

DROMEN voor de korte termijn, die hopelijk plannen worden, zijn:

 •          Meubels en een keukenplaats buiten voor het internaat.
 •          Meubels voor het bureau van de directeur.
 •          Een kleuterklas en haar inrichting.
 •          Een open ‘kantine’ waar de leerlingen samen in de schaduw kunnen lunchen
 •          Een begin van de omheining van het terrein

 

 

 

De kinderen van de dovenschool in Kaya en Apatam vzw

danken u van harte voor uw steun die dit alles mogelijk maakt!


[1]   logo_leraarszondergrenzen_galleryApatam vzw is lid van Leraars zonder Grenzen. (www.lzg.be) LzG verleent fiscale attesten voor giften vanaf € 40,- per jaar. Overschrijven op het rekening nr. van LzG: IBAN BE48 5230 8027 2427– BIC TRIOBEBB met  de duidelijke vermelding: gift aan LzG voor APTAM vzw.
[2] Apatam vzw, Rekening nr. IBAN BE89 9730 2574 8985 – BIC ARSPBE22

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Apatam lid van Leraars zonder Grenzen – 30 oktober 2012

27 Feb

logo_leraarszondergrenzen_gallery
Apatam werd lid van de vzw Leraars zonder Grenzen, na een voorgelegd dossier en een diepgaand gesprek

Leraars zonder grenzen betekent een netwerk van mensen en projecten in de onderwijssector, voor Apatam een partner in het ontwikkelen van de educatieve aspecten van ons project.
LzG verleent ook attesten voor fiscale vrijstelling vanaf stortingen van €40,- per jaar.

Daarom zouden we het op prijs stellen dat u vanaf nu uw bijdragen zou overmaken op

IBAN BE48 5230 8027  2427- BIC TRIOBEBB

Leraars zonder Grenzen vzw, Jan de Graefstraat 7, 2600 Berchem,
met vermelding : gift aan LzG voor Apatam vzw.

 

 

 

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Subsidie van de provincie Limburg – 29 november 2012

08 Feb

 

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw ondersteunt de provincie Limburg projecten in de ontwikkelingssamenwerking. De deputatie doet dit door subsidies te verlenen aan verenigingen met projecten in de ontwikkelingslanden.

Apatam vzw diende in juli 2012 een aanvraag in om van deze subsidie te kunnen genieten voor de uitbouw van het schoolcomplex en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in de dovenschool van Kaya, Burkina Faso.

De bestendige deputatie reageerde positief op  het aanvraagdossier en keurde de gevraagde subsidie op 29 november 2012  goed. In de loop van december 2012 betaalde de provincie Limburg de subsidie uit aan Apatam vzw.

De provinciale overheid en alle Apatam-sympathisanten zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden van alle realisaties met de Limburgse bijdrage.

Apatam vzw en alle Burkinese belanghebbenden danken de provincie Limburg voor deze onverwachte steun.

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 5 – december 2012

06 Dec

Lees de rest van dit bericht »

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Persbericht: Mali – Wij zullen doorgaan! 30 juli 2012

02 Aug

Persbericht over de situatie in Mali en de visie over deze toestand van de ter plaatse actieve vzw’s.

 

MALI – Wij zullen doorgaan!

 

De situatie in Mali is dramatisch. Het Noorden wordt bezet door extremistische islamisten en de helft van de bevolking is gevlucht. In de hele regio woedt een hevige hongersnood. Als gevolg van de politieke chaos werd de internationale hulp stopgezet. Een ramp voor de gewone mensen. Een aantal solidariteitsorganisaties die actief zijn in Mali en Burkina Faso hebben zich gegroepeerd en lanceren samen een oproep om de directe samenwerking met plaatselijke initiatieven verder te zetten en hun projecten te ondersteunen. Doorgaan, nu meer dan ooit!

Lees de rest van dit bericht »

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Steun aan de dovenschool in Kaya door Ingenieurs zonder Grenzen(IzG) – 25 juni 2012

23 Jul

Met de steun van een Amerikaans bedrijf zullen “Ingenieurs zonder Grenzen” (IzG) zonnepanelen plaatsen op de dovenschool in Kaya.

Lees de rest van dit bericht »

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 4 – juni 2012

03 Jun

Lees de rest van dit bericht »

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 3 – januari 2012

27 Jan

Lees de rest van dit bericht »

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 2 – september 2011

01 Sep

Lees de rest van dit bericht »

 
Reacties staat uit voor Nieuwsbrief 2 – september 2011

Gepost in Nieuws

 

Nieuwsbrief 1: April 2011

05 Apr

Lees de rest van dit bericht »

 
Geen reacties

Gepost in Nieuws