RSS
 

Hoe helpen?

U MAAKT GELD OVER? DANK U!

Ziehier hoe dat kan:

  • Voor uw bijdragen aan de bouw en de inrichting van bijkomende schoolgebouwen, voor het inschrijvingsgeld van de leerlingen, voor de leraars, voor hun opleiding, voor didactisch materiaal en voor alle aspecten van de werking van de school of de uitrusting van het naaiatelier of het schrijnwerkatelier:
   Gebruik de projectrekening van APATAM VZW bij Leraars zonder Grenzen  

BE 48 5230 8027 2427 – BIC: TRIOBEBB  – met vermelding gift aan LzG voor APATAM vzw.

Als u € 40,- of meer overmaakt ontvangt u in februari van het jaar volgend op het jaar van uw gift via de post een attest voor fiscale vrijstelling. Daardoor kost een gift u uiteindelijk veel minder dan het bedrag dat u overmaakte want giften zijn nu voor 45% forfaitair aftrekbaar.  Dus € 40,- storten, betekent uiteindelijk slechts € 22,- betalen. Bij storting van 100 euro wordt € 55,- betaald.
Meerdere schenkingen per jaar (ook kleinere, vb. maandelijkse stortingen van een bepaald bedrag) leiden tot fiscale vrijstelling voor de optelsom van dat jaar, mits deze minimaal € 40,- bedraagt.

 

  • Voor schenkingen waarvoor GEEN fiscaal attest kan/moet afgeleverd worden, gebruik de rekening van APATAM vzw, namelijk 

BE89 9730 2574 8985 – BIC: ARSPBE22  –  met vermelding: dovenschool Kaya.

 

Al uw giften gaan integraal en rechtstreeks naar de school De besteding ervan wordt door ons opgevolgd. Wij rapporteren erover in onze nieuwsbrieven.

 

 

PETERS EN METERS GEZOCHT

om samen met andere meters en peters een bedrag van €75,- per maand samen te brengen waarmee de leerlingen van één klas of atelier van de dovenschool in Kaya, Burkina Faso aangepast en goed onderwijs en begleiding kunnen krijgen.

 

Er zijn 8 klassen: 6 lagere school klassen, een naaiatelier en een schrijnwerkatelier. Deze school is de enige school in de provincie waar doven terecht kunnen. Ze wordt niet gesubsidieerd. De meeste ouders kunnen de gevraagde 1,50,- EURO per maand per kind niet betalen. De leraars hebben permanente extra opleiding nodig in gebarentaal en werken met doven. Deze school wordt door Apatam vzw gesteund en opgevolgd op haar betrouwbaarheid en inspanningen.

De resultaten van de school zijn wonderbaarlijk: doven  en gehoorgestoorden leren er communiceren en krijgen mogelijkheden, ze worden thuis en in de gemeenschap volwaardige medeburgers en kunnen voor zichzelf zorgen. Help de school om dit door te zetten en uit te breiden. Deze school verdient onze steun!

Geld waarvoor? Een aantal kleinere vaste maandelijkse bedragen van peters en meters, tot een minimum van 75,- EURO per klas, zorgen ervoor dat een hele klas van 15 tot 30 leerlingen aangepast en degelijk onderwijs krijgt. Deze 75,- EURO wordt besteed aan schriften en pennen, krijt voor het bord, basis didactisch materiaal, het salaris van de leraar en per jaar een sportactiviteit en een uitstapje. Het grootste gedeelte van dit alles kan er met 75,- EURO per maand per klas! Uw giften gaan volledig naar degelijk onderwijs en de begleiding van de ontwikkeling van de dove kinderen in uw klas. Komt er meer geld, dan gaat dat naar bijkomende opleiding voor de leraars.

Peters en meters ontvangen twee keer per jaar een brief en foto’s van ‘hun’ klas. Verder kunnen zij zich op de website www.apatamvzw.be informeren over de gang van zaken in de school.

 

Wordt u peter of meter? U kan een doorlopende maandelijkse opdracht voor een bepaald bedrag geven aan uw bank voor Apatam vzw, IBAN BE89 9730 2574 8985, BIC ARSPBE22, mededeling ‘Klas dovenschool’.

Wilt u deze informatie doorgeven aan andere mensen die misschien ook peter of meter van een klas willen zijn?

U kunt het project ook steunen via de projectrekening van APATAM VZW bij Leraars zonder Grenzen  

BE 48 5230 8027 2427 – BIC: TRIOBEBB  – met vermelding gift aan LzG voor APATAM vzw.

U krijgt van de KBS een fiskaal attest vanaf 40,- EURO op jaarbasis.

 

Al uw giften gaan integraal en rechtstreeks naar de school De besteding ervan wordt door ons opgevolgd. Wij rapporteren erover in onze nieuwsbrieven.

 

 

NAAST GELD

Naast geld ontvangen wij via één van onze leden ook graag,  mits ongeschonden en bruikbaar:

 • Schoolgerief zoals boekentassen, pennen, potloden, kleurpotloden, kleurstiften, schriften, schrijfpapier, krijtjes, bordvegers, meetlatten, passers, slijpers, pennenzakken, gommen, plakband, lijm, een wereldkaart, een kaart van Afrika, enzovoort.
 • Werkmateriaal en gerief voor het naaiatelier zoals naalden, spelden, drukknopen, haakjes, ritsen, stikdraad in alle kleuren, breipriemen, haaknaalden, knopen, lintmeters, stokmeters, scharen,  katoendraad, elastiek, eenvoudige patronen, Franstalige beschrijvingen van handwerken, toebehoren voor trapnaaimachines, enzovoort.
 • Werkgerief voor het schrijnwerkatelier (dat niet over elektriciteit beschikt) zoals zagen, beitels, vijlen, schroevendraaiers, tangen, hamers, spijkers, houtschroeven, meters, enzovoort.
 • Sport- en spelbenodigdheden: sporttruitjes, broekjes, kousen, schoenen, netten, opblaasbare ballen, enzovoort, maar ook puzzels, eenvoudige gezelschapsspellen, enzovoort.

Wij zorgen ervoor dat deze goederen de dovenschool in Kaya, Burkina Faso bereiken.

Onze Burkina Shop

Onze Burkina shop biedt u artisanale voorwerpen waarvan een aantal in de school van ons project worden gemaakt. U kunt deze bekijken bij ‘Burkina Shop’ en ze aankopen via één van onze leden.

Neem deel aan de activiteiten

Neem deel aan de activiteiten ten voordele van ons project. Lees meer op de website. Of initieer activiteiten!

 

 

WAT KOST ALLES? WAARAAN WORDEN UW GIFTEN BESTEED?

 

Wat kan de dovenschool van Kaya doen met een bepaald bedrag, enerzijds voor de algemene schoolkosten of de werking van de ateliers, anderzijds voor de bouw en inrichting van  bijkomende klaslokalen? Ziehier een lijst met afgeronde getallen en voorbeelden.

€ 10,-

Eén kind wordt er een gans jaar mee gekleed, of
Eén zak cement voor de bouw van de bijkomende klaslokalen

€ 15,-

Eén (van de 20) internen heeft een maand te eten en wordt gelogeerd en opgepast, of
Het schrijnwerkatelier koopt 10 winkelhaken of 5 vijlen

€ 25,-

Eén leerkracht is een halve maand betaald, of
Een levering zand of een lading granietpoeder voor de bouw van de bijkomende klaslokalen

€ 40,-

Eén schoolbank, of
Eén metalen raam zonder glas

€ 60,-

Een grote rol draad om handtassen te knopen in het naaiatelier

€ 70,-

Eén kind kan een jaar naar school, of
Eén metalen toegangsdeur voor één klaslokaal

€ 120,-

Alle schoolgerief voor de 70 leerlingen voor een half jaar (excl. de ateliers), of
Alle golfplaten voor het dak van één van de drie bijkomende klaslokalen

€ 150,-

Drie leerkrachten krijgen één maandsalaris, of
Vier schoolbanken of een bureautafel voor een leerkracht of een kast voor de kla

€ 400,-

Alle (10) schoolbanken voor 1 klaslokaal, of
Alle op dit moment benodigde start- en basismaterialen voor de werking van het naaiatelier

€ 500,-

Ruim de helft van de medische opvolging van alle leerlingen (allen gehoorgestoord), of
Zeven gehoorgestoorde kinderen kunnen een jaar naar school

€ 600,-

Eén leerkracht is gedurende één jaar betaald, of
Alle meubels (10 banken, 1 kast en 1 bureautafel) voor 1 klaslokaal

€ 750,-

De volledige basisuitrusting (werkbanken, zagen etc.) van het schrijnwerkatelier

€ 900,-

De medische opvolging gedurende één jaar van de 70 gehoorgestoorde leerlingen, of
Het verven en de afwerking van de 3 nieuwe klaslokalen

€ 1500,-

Basismaterialen (planken, spijkers, platen, lijm, etc.) voor het schrijnwerkatelier

€ 1800,-

Alle meubels (30 banken, 3 kasten, 3 bureautafels) voor de 3 bijkomende klaslokalen

€ 2300,-

De bouw van één van de 3 klaslokalen

€ 4000,-

Een heel jaar salaris voor directeur en leerkrachten samen

€ 5000,-

De 70 gehoorgestoorde leerlingen kunnen een jaar naar school

€ 7000,-

Het ganse gebouw van de 3 bijkomende klaslokalen met ijzeren ramen en deuren (niet
geverfd en afgewerkt en niet bemeubeld)

€ 9000,-

De totale jaarlijkse kost voor de werking van de school, excl. de ateliers

 

Uw giften gaan integraal en rechtstreeks naar de school en de genoemde bestemming.