RSS
 

Doel

Wij verzamelen in België kennis, materialen en geld om als ‘vierde pijler’ rechtstreekse
ondersteuning te bieden aan inspanningen van lokale mensen die in hun Afrikaans land reeds
een noodzakelijk, geloofwaardig, concreet en beloftevol project bezielen. Wij denken met hen
mee over de te leggen prioriteiten, de duurzaamheid van hun aanpak en helpen bij de uitbouw en
financiering daarvan.

Concreter: In Burkina Faso, een West-Afrikaans land, lijden vele mensen aan gehoorstoornissen
veroorzaakt door slecht of niet verzorgde meningitis en oorontstekingen. Er zijn amper diagnose-
en behandelingsmogelijkheden. Een vroegtijdige opsporing en adequate behandeling zouden heel
wat doofheid en de gevolgen daarvan, o.a. het belanden in de marginaliteit, kunnen voorkomen.
Een zelfredzaam en menswaardig leven is ook in dit land en ook voor doven geen luxe. We leerden
ter plaatse mensen kennen die zich zinvol en van harte voor doven inzetten, maar het ontbreekt
hun nu eenmaal aan voldoende middelen voor de aanpak van deze problematiek en voor de
uitbouw van de noodzakelijke infrastructuur. Wij willen minstens één lokale inspanning daartoe
ondersteunen.

Na overleg met MARIE-THERESE ZERBO en na doorlichting van de situatie ter plaatse, hebben we de school van PAMOUSSA SAWADOGO in KAYA gekozen waarvoor we ons willen inzetten.

PAMOUSSA heeft zelf kunnen studeren dankzij een dove oom van hem. Als eerbetoon aan die dove oom die hem de kans heeft gegeven zich te ontwikkelen, heeft hij zich gespecialiseerd in de opleiding van doven en gehoorgestoorden.
De school van PAMOUSSA is een school van hem en een groep ouders en wordt niet gesteund door de staat. Zij telt 76 leerlingen, waarvan 20 internen. Hij beschikt over een gebouw met drie klaslokalen, een gebouwtje met een beginnend naaiatelier en een bijna-klaar gebouw dat wacht op geld voor een afdak en dat zal dienen voor een houtbewerkingatelier. Elektriciteit is niet voorhanden. Water wordt tegen betaling in plastic bidons gehaald uit de put van de buren. De leerlingen leren lezen, schrijven, communiceren met gebarentaal in alle vakken van de lagere school. De ateliers leiden op tot een ambacht waardoor de dove leerlingen zelfstandig en zelfredzaam kunnen worden. De gemaakte producten zal de school later kunnen verkopen om zichzelf in stand te houden.

Deze school aan de rand van de stad Kaya is de enige school in de grote provincie Sanmatenga waar dove kinderen van 5 tot 14 jaar terecht kunnen. Sommigen komen van ver en kunnen niet vaak naar huis. Voor hen is er extra aandacht en opvang nodig.

PAMOUSSA wil nu deze school uitbreiden tot een geïntegreerde school voor horenden en niet-horenden samen, zodat niet-dove kinderen later als volwassenen kunnen communiceren met dove mensen in hun gemeenschap. Naast basiskennis en een vak bevordert ook dit de zelfredzaamheid en de integratie van de doven in de maatschappij . Door het degelijk functioneren van de school is de vraag groot om er school te mogen lopen, hetgeen onmogelijk is wegens plaatsgebrek en onvoldoende uitrusting. PAMOUSSA heeft om zijn doel te realiseren dan ook een aantal onmiddellijke behoeften en daarbij nog vele dromen. Wij willen ons daarom inzetten om aan een aantal van zijn prioritaire noden tegemoet te komen. Hier volgen ze:

  • het betalen van 30% van de salarissen van de leerkrachten van de school;
  • de afwerking voorzien van de ruwbouw van het houtbewerkingatelier, o.a. behandeling tegen termieten, afdak, verfwerken,…;
  • de financiering van de bouw van bijkomende schoolgebouwen, om te voorkomen dat aanvragen wegens plaatsgebrek afgewezen moeten worden;
  • het ter beschikking stellen van materialen om de ateliers te laten functioneren zolang die nog niet zelfbedruipend zijn;
  • de elektrificatie van de school;
  • watervoorziening.


Onze motivatie om dit project te doen lukken
is gebaseerd op de sterke wil op slagen van PAMOUSSA en zijn inzet om zijn volk een betere toekomst te geven. Hij krijgt steun en goodwill van de plaatselijke overheid en de plaatselijke gemeenschap, plus hij beschikt over een uitgebreid netwerk.

Het doel dat we willen bereiken is concreet, duidelijk afgebakend, noodzakelijk en het zal de vooruitgang van de bevolking rondom KAYA stimuleren. Het project wordt uitgevoerd door de Burkinesen zelf, met materialen en vaklui van daar. Het is een realisatie die via onze Burkinese contact- en vertrouwenspersoon MARIE-THERESE ZERBO permanent kan opgevolgd worden.